Transfer bezpečnostního procesu z Anglie do České Republiky

Produkt: 

 • Dráty a kabely – síťování polymerových molekul

Výrobní technika: 

 • Linka pro radiační síťování pro zlepšení vlastností plastů (Crosslinking/Beam)
 • Elektronový urychlovač
 • Vysokovakuová zařízení
 • Zařízení pro práci s vysokým napětím
 • Extrudery a expandery

Úkol: 

 • Vzdělávání a doškolování personálu
 • Zavedení linky a infrastruktury
 • Transfer produktů
 • Release management podle mezinárodních standardů
 • Nastavení logistických řetězců na nové výrobní místo

Personál: 

 • 60 zaměstnanců

Kompletní přesun závodu z České Republiky do Rumunska

Popis projektu:

 • Přesun výrobního závodu a všech jeho administrativních oblastí během 3 měsíců

Funkce:

 • Řízení projektu

Produkt:

 • Výrobky pro průmysl a maloobchod
 • Senzorová technika
 • Světelné ovladače
 • Horkovzdušné přístroje
 • Tavné lepicí pistole

Úkol:

 • Vzdělávání a doškolování personálu
 • Transfer výrobních linek a materiálu
 • Výstavba výrobních linek a infrastruktury pro zabezpečení optimálního toku materiálu
 • Nastavení logistických řetězců na nové výrobní místo
 • Zvýšení produktivity a kvality, plnění stadardů
 • Vypracování sociálního plánu ve spolupráci s úřady a podnikovou radou

Rozsah projektu:

 • 350 zaměstnanců
 • 11 výrobních linek
 • 000 m² výrobní a logistické plochy

Přesun závodu ze Španělska do České Republiky

Popis projektu:

 • Přesun montážních linek Fuel System ze Španělska

Funkce:

 • Projektový koordinátor a člen řídícího výboru

Produkt:

 • Palivové jednotky pro OEM VW Seat

Úkol:

 • Vzdělávání a doškolování personálu
 • Transfer výrobních linek a materiálu
 • Výstavba výrobních linek a infrastruktury pro zabezpečení optimálního toku materiálu
 • Nastavení logistických řetězců na nové výrobní místo
 • Release management
 • Plnění úkolové normy a kontrola jakosti
 • Plnění ukazatelů rozpočtu

Rozsah projektu:

 • 150 zaměstnanců
 • 4 výrobní linky
 • 000 vozidel/den
 • 500 m² výrobní a logistické plochy

Vedoucí výroby v České Republice pro OEM VW/Audi/BMW

Úkol:

 • Optimalizace a restrukturalizace

Funkce:

 • Řízení všech výrobních procesů a toku materiálu

Produkt:

 • Opěrky na hlavu
 • Komponenty pro automobilový průmysl – vedení

Úkol:

 • Optimalizace organizační struktury pro všechny obory
 • Lokální optimalizace produkce a toku materiálu
 • Nábor a motivace pracovníků
 • Zvýšení produktivity a snížení nákladů na personál
 • Zajištění stálého zvyšování profitu
 • Restrukturalizace závodu za účelem konkurenceschopnosti

Rozsah zodpovědnosti:

 • přes 350 zaměstnanců
 • obrat 70 Mio. Euro
 • 000 opěrek na hlavu/den
 • 000 komponent/den
 • 000 m² výrobní plochy

Řízení závodu na Slovensku

 • Popis projektu

Restrukturalizace výrobní lokace na Slovensku

Funkce:

 • Obchodní vedoucí

Produkt:

 • Zakázková výroba kabelových svazků a kabelové konfekce pro automobilový, medicínský, letecký a jiný průmysl.

Úkol:

 • Optimalizace organizační struktury v oboru výroby, logistiky a prodeje
 • Spojovací článek mezi mezinárodními lokacemi v případě nových projektů
 • Přestavba a přímé dodávky zákazníkovi
 • Kontakt se zákazníky v případě kritických termínů dodávky
 • Přestavba a rozšíření závodu za účelem zavedení výroby dalších produktů pro automobilový průmysl.
 • Zahájení výroby a supervize při zavádění nových produktů
 • Zlepšování na poli produktivity, výrobního procesu a toku materiálu
 • Nábor a motivace pracovníků

Rozsah projektu:

 • 350 zaměstnanců
 • 000 m² výrobní a logistické plochy

Kompletní přesun závodu z Německa do České Republiky

Popis projektu:

 • Přesun výrobního závodu a všech jeho administrativních oblastí

Funkce:

 • Vedení projektu pro novou lokaci

Produkt:

 • Zástrčkové konektorové spoje

Úkol:

 • Vzdělávání a doškolování personálu
 • Transfer výrobních linek a materiálu
 • Výstavba výrobních linek a infrastruktury pro zabezpečení optimálního toku materiálu
 • Nastavení logistických řetězců na nové výrobní místo
 • Zvýšení produktivity a kvality, plnění stadardů
 • Insourcing a vlastní produkce kupovaných součástí
 • Rozšíření CNC obráběcích strojů a fréz

Rozsah projektu:

 • 250 zaměstnanců
 • 000 m² výrobní a logistické plochy

Kompletní přesun závodu z Německa do České Republiky pro OEM VW/BMW

Popis projektu:

 • Přesun výrobního závodu a všech jeho administrativních oblastí

Funkce: 

 • Projektový koordinátor a člen řídícího výboru

Produkt:

 • Rádiové a navigační přístroje

Úkol:

 • Přímé a nepřímé vzdělávání a doškolování personálu
 • Postupný transfer podle jednotlivých zákazníků výrobních linek a materiálů
 • Výstavba výrobních linek a infrastruktury pro zabezpečení optimálního toku materiálu
 • Nastavení logistických řetězců na nové výrobní místo
 • Release management
 • Plnění úkolové normy a kontrola jakosti
 • Plnění ukazatelů rozpočtu

Rozsah projektu:

 • 280 zaměstnanců
 • 5 SMD linek (oboustranných)
 • 6 montážních linek pro kompletaci
 • 000 m² výrobní a logistické plochy

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.